Gebruikersvoorwaarden

Deze gebruikersvoorwaarden, inclusief het privacy beleid en het cookie beleid, zijn van toepassing op het gebruik van de website van BAGUETTE & VAN TULPEN met inbegrip van de inhoud, functionaliteiten en diensten die via deze site worden aangeboden. 

Door het gebruik van de website van BAGUETTE & VAN TULPEN aanvaard je de (meest recente versie van de) gebruikersvoorwaarden, het beleid en de policies, en ga je akkoord je hieraan te houden.

Aansprakelijkheid
Er is veel aandacht en zorg besteed aan de inhoud van de website van BAGUETTE & VAN TULPEN. Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van de website besteden, is het mogelijk dat de informatie die hier wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.

Aan de informatie op de website van BAGUETTE & VAN TULPEN kunnen geen rechten worden ontleend. Als de op de website verstrekte informatie tekortkomingen en/of fouten vertoont, zullen wij de grootst mogelijke inspanning leveren om dat zo snel mogelijk te corrigeren.

BAGUETTE & VAN TULPEN wijst iedere aansprakelijkheid voor rechtstreekse of indirect schade af die ontstaat uit het gebruik maken van haar website of van de op of via de website van BAGUETTE & VAN TULPEN ter beschikking gestelde informatie.

Externe links
Er kunnen links naar andere websites op de website van BAGUETTE & VAN TULPEN staan die geheel onafhankelijk opereren van ons en waar wij geen enkele zeggenschap over hebben. BAGUETTE & VAN TULPEN heeft deze ter informatie en gemak voor jou opgenomen.

BAGUETTE & VAN TULPEN is niet verantwoordelijk voor de informatie die wordt verstrekt of verkregen door deze websites of voor enig ander gebruik van de websites. Elke aansprakelijkheid voor het gebruik van en de inhoud van die websites wordt afgewezen.

Intellectuele eigendomsrechten
Alle (intellectuele eigendoms-) rechten die rusten of voortvloeien uit de inhoud van de website van BAGUETTE & VAN TULPEN, inclusief maar niet beperkt tot afgebeelde woord- en beeldmerken, teksten, foto’s, software, vormgeving, beeldmateriaal, geluidsmateriaal, ontwerpen, selectie, rangschikking en domeinnamen, berusten bij BAGUETTE & VAN TULPEN of haar partners.

Je kan de informatie op de website van BAGUETTE & VAN TULPEN raadplegen voor persoonlijk, niet commercieel gebruik. Voor ander gebruik van de website van BAGUETTE & VAN TULPEN, waaronder vermenigvuldiging of openbaarmaking, is voorafgaande schriftelijke toestemming van BAGUETTE & VAN TULPEN of haar partners vereist.

Rechtskeuze
Op het gebruik van de website van BAGUETTE & VAN TULPEN is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de plaats van vestiging van BAGUETTE & VAN TULPEN.

Vragen
Op onze contactpagina vind je onze gegevens indien je vragen hebt.