Privacy

BAGUETTE & VAN TULPEN waardeert het vertrouwen dat je in ons stelt. We respecteren dan ook jouw privacy en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Deze privacyverklaring is van toepassing op de producten en diensten van BAGUETTE & VAN TULPEN. Je dient je ervan bewust te zijn dat BAGUETTE & VAN TULPEN niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen.

BAGUETTE & VAN TULPEN is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Als team captain is Laurence Blairon de aanspreekpunt van BAGUETTE & VAN TULPEN omtrent privacy. Je kunt haar bereiken via info@baguettevantulpen.nl of telefoonnummer 070 – 22 111 97.

Persoonsgegevens die wij verwerken

BAGUETTE & VAN TULPEN verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • (Zakelijk) telefoonnummer
 • (Zakelijk) e-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt (bijvoorbeeld telefonisch, digitaal, in correspondentie, nieuwsbrief, aanvraag telefoongesprek)
 • Inloggegevens (bij een online bestelling)
 • Bankrekeningnummers of creditcardnummers (indien je klant bij ons bent of iets besteld hebt op de website).

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

BAGUETTE & VAN TULPEN verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens over bezoekers of klanten, tenzij deze actief door jou aan ons zijn verstrekt.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@baguettevantulpen.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

BAGUETTE & VAN TULPEN verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • De uitvoering van een overeenkomst/opdracht
 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Het verzenden van onze nieuwsbrief
 • Je te informeren over eventuele wijzigingen van onze diensten, producten of voorwaarden
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Je te informeren over nieuwe vergelijkbare diensten
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • Baguette & van Tulpen verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

BAGUETTE & VAN TULPEN neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van BAGUETTE & VAN TULPEN) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

BAGUETTE & VAN TULPEN bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen:

Voor klanten en leveranciers:

 • Gedurende de looptijd van een opdracht alsmede de wettelijke bewaartermijn van de Belastingdienst (7 jaar) en zoveel langer als noodzakelijk is voor bijvoorbeeld een lopende zakelijke relatie, garantietermijn, klacht of gerechtelijke zaak
 • De verwerking gebeurd op grondslag van de overeengekomen opdracht.
 • Indien dossiers langer worden bewaard omdat zij inhoudelijk relevant of interessant zijn, worden deze na de bewaartermijn geanonimiseerd gemaakt en bewaard

Voor nieuwsbriefabonnees:

 • Gedurende de periode dat je ingeschreven staat voor de nieuwsbrief
 • De verwerking van de verstrekte gegevens (naam, voornaam, e-mailadres) bij de inschrijving gebeurt op grondslag van je toestemming. Je kunt je voor de nieuwsbrief abonneren als je zelf geen klant bent

Prospects, stakeholders, lobbycontacten en/of geïnteresseerden:

 • Gedurende de periode dat je gezien wordt als prospect, stakeholder, lobbycontact en/of geïnteresseerde
 • De verwerking van de verstrekte gegevens (naam, voornaam, e-mailadres, telefoonnummer) gebeurt op grondslag van toestemming, opvragen van een offerte, afgifte van je visitekaartje en/of koppeling via LinkedIn.

Delen van persoonsgegevens met derden

BAGUETTE & VAN TULPEN verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Baguette & van Tulpen blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Met de volgende derden deelt BAGUETTE & VAN TULPEN gegevens:

Naam derde Doel Welke gegevens
MoneyBird Voor het bijhouden van onze administratie (offertes, inkoop- en verkoopfacturen, rapporten, etc.) Naam en voornaam, adresgegevens,  e-mail adres, bankrekeningnummer
Belastingadviseur Voor het opstellen van aangiftes en jaarrekeningen Naam en voornaam, adresgegevens, e-mail adres, bankrekeningnummer
Freelancers van BAGUETTE & VAN TULPEN Om de opdracht te kunnen uitvoeren en het contact met de klant te kunnen onderhouden Naam en voornaam, adresgegevens, telefoonnummer en e-mail adres
Lan5 Voor het maken, onderhouden en hosten van onze website (en al zijn functionaliteiten) Naam en voornaam, e-mail adres
Dropbox Voor het opslaan van alle gegevens en documenten betreffende onze opdrachten Naam en voornaam, adresgegevens, telefoonnummer en e-mail adres
ActiveCampaign Voor het verzenden van een nieuwsbrief en aanverwante promotie materiaal Naam en voornaam, e-mail adres
Acuity Scheduling Voor het maken van een telefonische afspraak Naam en voornaam, telefoonnummer en e-mail adres
Google Analytics Voor het verbeteren van de gebruikerservaring op onze website Je surf-gedrag op onze website
PerfectView Voor het beheren van klanten, prospects en leveranciers Naam en voornaam, adresgegevens, functie, telefoonnummer, e-mail adres, notities over contactmomenten
BravoApp Voor het afnemen van een test op de website Naam en voornaam, functie, telefoonnummer en e-mail adres
WooCommerce Voor het ontvangen en afhandelen van bestellingen in onze webshop Naam en voornaam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mail adres, bankrekeningnummer

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

BAGUETTE & VAN TULPEN maakt gebruik van cookies op haar website. Voor meer informatie hierover verwijzen we naar onze cookie pagina.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Google Analytics

BAGUETTE & VAN TULPEN maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers haar website gebruiken en hoe effectief onze Adwords-advertenties bij Google zoekresultatenpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacy beleid van Google Analytics. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. We hebben met Google een bewerkersovereenkomst gesloten. Daarnaast hebben wij ervoor gekozen om de opties omtrent Gegevens delen uit te schakelen.

Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube en Google+

Op de site van BAGUETTE & VAN TULPEN zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken zoals Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube en Google+. Deze knoppen worden gerealiseerd door code die wordt aangeleverd door Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube en Google+ zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie (zie boven). Lees de privacyverklaring van Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube en Google+ (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met jouw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door BAGUETTE & VAN TULPEN en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@baguettevantulpen.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

BAGUETTE & VAN TULPEN wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

BAGUETTE & VAN TULPEN neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt adequate en passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met info@baguettevantulpen.nl.

BAGUETTE & VAN TULPEN heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Het gebruik van een betrouwbaar TLS-certificaat voor onze website om te borgen dat jouw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk. Dit certificaat stelt ons tevens in staat om jou een veilige betaalomgeving te bieden
 • Een professionele hosting van de website bij een bedrijf dat ervoor zorgt dat plugins en overige systemen regelmatig bijgewerkt worden
 • Wij versturen de gegevens die je invult op onze website via een beveiligde internetverbinding
 • Het gebruik van een professionele wachtwoord manager
 • Een helder en beveiligd backup beleid
 • SSL voor alle mail verkeer, zowel inkomend als uitgaand.

Aanpassen privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. BAGUETTE & VAN TULPEN behoudt zich het recht voor geplaatste opmerkingen van bezoekers zonder opgaaf van reden te verwijderen.

Copyright

Alle inhoud van deze pagina’s, zoals teksten, blogs, grafische elementen, logo’s, buttons, audioclips en software, is eigendom van BAGUETTE & VAN TULPEN en valt onder de bescherming van Nederlandse en internationale copyrightwetgeving. De verzameling (dat wil zeggen de samenstelling, de inhoud en de structuur) van de content op deze site is auteursrechtelijk beschermd. Niets van deze verzameling mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van BAGUETTE & VAN TULPEN te Den Haag.

Disclaimer

De informatie op deze site is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Niettemin kan BAGUETTE & VAN TULPEN niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten en er kan aan de inhoud geen enkel recht worden ontleend.

Vragen en feedback

Als je vragen hebt over deze privacyverklaring, kun je contact met ons opnemen:

BAGUETTE & VAN TULPEN
HNK – Het Nieuwe Kantoor
Oude Middenweg 17
2491 AC Den Haag
070 22 111 97
info@baguettevantulpen.nl